Reklamacje i zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

• Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek,).

• Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

• Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

Jednocześnie informujemy o warunkach gwarancji naszego sprzętu

Warunki gwarancji maski:

Firma Respicare gwarantuje, że sprzedawane przez Nią zestawy masek (w tym oprawa maski i podkładka i uprzęży) będą wolne od wad wykonawczych i materiałowych przez okres 90 dni od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

  1. skutków normalnego użycia wolnych od wad: sprzętu, wyposażenia sprzętu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, wynikającego z normalnego używania ani też przedmiotów jednorazowego użytku, w szczególności: rozciągnięcia materiału, utraty przyczepności, zmiany koloru, zmiany struktury ze względu na kontakt z wilgocią, skórą, twardnienia silikonu, a także wyblaknięcia, skruszenia, wytarcia lub ubicia materiału.
  2. uszkodzenia, wyposażenia produktu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, wynikające z jakiegokolwiek z zastosowania nadmiernej siły fizycznej w postaci uciskania, zrywania, ciągnięcia itp. przy używaniu produktu, w szczególności: pęknięć silikonu maski u nasady nosa, wyłamania zatrzasków, pęknięcia, przedziurawienia rur poprzez ciągnięcie z pominięciem gumowego elementu zaciskowego, kolanka maski lub wyłamania mocowania uprzęży maski.

  3. uszkodzeń wynikłych z nie odpowiedniego używania sprzętu, w szczególności używania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia lub instrukcją obsługi:
  • zanieczyszczenia dymem papierosowym lub z pieca 
  • dostania się wilgoci do wnętrza oraz występujących śladach po jej obecności w środku urządzenia, wylaniem wody lub innej cieczy na urządzenie, itp
  • uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej konserwacji, czyszczenia lub przechowywania urządzenia (np. pozostawiania na dzień aparatu z podłączonym pojemnikiem napełnionym wodą, brakiem systematycznie wymienianych filtrów powietrza)
  • uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, w szczególności związanych z przepięciami w sieci energetycznej lub komunikacyjnej oraz wynikłych z nieprawidłowego podłączenia sprzętu do tych sieci, związanych z wyładowaniami atmosferycznymi