fayez1 scaled

Refundacja NFZ na zakup aparatu CPAP i maski

logo_nfz

                Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze aparat CPAP i Maski

Teleporada medyczna w zakresie zaburzeń oddychania podczas snu

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Aparaty CPAP (AutoCPAP/BiPAP) – Aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, podlegają refundacji 90 % dla dorosłych (100% dla dzieci) raz na 5 lat do wysokości limitu ustalonego przez NFZ na kwotę 2100 PLN, co oznacza, że pacjent otrzymuje refundację w kwocie 1890zł.

Maski CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, podlegają refundacji 90 % dla dorosłych (100% dla dzieci) raz na 6 miesięcy do wysokości limitu ustalonego przez NFZ na kwotę 200 PLN, co oznacza, że pacjent otrzymuje refundację w kwocie 180zł.

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP?

Uzyskaj Refundację NFZ w RespiCare

W celu uzyskania dofinansowania NFZ – udaj się do lekarza po zlecenie_wyroby_medyczne. 

Lekarz Chorób Płuc „Pulmonolog”, Chorób wewnętrznych, Laryngolog, może wystawić zlecenie na zakup aparatów CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Automatycznie zostaje nadany Unikalny Numer Identyfikacyjny Zlecenia. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie. 

Od 2023 roku ulega zmianie proces wystawiania i realizacji wniosków na aparaty CPAP.
Zamiast papierowej wersji zlecenia, którą należało potwierdzić w oddziale NFZ, wprowadzone zostały zlecenia elektroniczne, internetowo weryfikowane i zatwierdzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zlecenia elektroniczne wystawiane są przez lekarzy (chorób płuc, chorób wewnętrznych, laryngologów) oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale).
Z wydrukiem zlecenia od lekarza i jego podpisem możemy udać się po zakup sprzętu do punktu lub zakupić sprzęt przez Internet.
Zlecenia elektroniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.

E- zlecenie NFZ na CPAP

Wystawienie zlecenia elektronicznego na nowych zasadach,  e-zlecenia na CPAP, wygląda następująco: lekarz wystawia zlecenie w systemie, następnie jest ono od razu weryfikowane i zatwierdzane przez system NFZ (pacjent, chcący zakupić sprzęt medyczny z refundacją, musi mieć ze sobą tylko Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia i swój nr PESEL ).

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup aparatu CPAP i maski jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego. W diagnostyce wykorzystuje się poligrafię lub polisomnografię. Badanie na bezdech senny można przeprowadzić także prywatnie.

Jak na każdy refundowany wyrób medyczny, tak i na aparat CPAP i maski pacjent musi otrzymać odpowiednie zlecenie. Może je wystawić:

 • Specjalista w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci,
 • Specjalista fizjoterapeuta
 • Specjalista ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej,
 • Geriatra
 • Lekarz rehabilitacji
 • Specjalista chorób wewnętrznych,
 • Specjalista kardiolog
 • Specjalista laryngolog,
 • Specjalista neurolog.

Zlecenie na aparat CPAP jest ważne na rok czasu od daty wystawienia.

Z uwagi na fakt, że maska jest elementem eksploatacyjnym realnie wpływającym na jakość terapii, wymagającym regularnej wymiany, NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia od 01.01.2023 roku wprowadził dofinansowanie na maski.

Dobrze znana nam dopłata w wysokości 1890 zł na zakup aparatu pozostaje bez zmian, usunięto jednak zapis o tym, że powinien to być zestaw z maską CPAP.

Maska pojawiła się za to w osobnej pozycji w limicie 200 zł i – Refundacja przysługuje co 6 miesięcy w wysokości 180 zł (90% z 200 zł). Aparat CPAP przysługuje nam bez zmian raz na 5 lat.

Zlecenie  na zakup nowej maski czy też akcesoriów do niej może wystawić podobnie jak zlecenie na zakup samego aparatu są elektroniczne wystawiane przez lekarzy ze specjalizacją:

 • Lekarz chorób płuc lub chorób płuc u dzieci,
 • Fizjoterapeuta
 • Geriatra
 • Chorób wewnętrznych,
 • Pulmonolog,
 • Specjalista ftyzjatrii i ftyzjatrii dziecięcej,
 • Laryngolog,
 • Neurolog,
 • Kardiolog,
 • Pediatra,
 • Lekarz rehabilitacji,
 • Lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • Lekarz medycyny rodzinnej,
 • Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu)

oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale)

Przy zakupie należy podać Unikalny Numer Identyfikacyjny Zlecenia wraz z numerem PESEL.

Aktualna Recepta na Refundację NFZ na Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego CPAP:  Kod P.102 lub U.02.01.00 (od 2024r)

Aktualna Recepta na Refundację NFZ na maskę do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego: Kod P.102A lub U.02.02.00 (od 2024r)

Można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z MOPS-u – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub PCPR-u – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON-u – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, oprócz dokumentów potwierdzających Państwa uprawnienia, należy przedstawić fakturę pro-forma na aparat oraz kopię zlecenia potwierdzonego w NFZ.
Po otrzymaniu zgody PFRON/PCPR wystarczy dostarczyć kopię zgody i mogą Państwo odebrać aparat.
Rozliczenie z NFZ i PCPR/MPOS/PRFON pozostaje dla nas 🙂

Firma Respicare posiada Umowę Nr 070600480240001 o Udzielnie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (obejmuje cały kraj, nie zależnie od oddziału NFZ).