Refundacja NFZ na zakup aparatu CPAP z maską

logo_nfz

                Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze aparat CPAP

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Aparaty CPAP (AutoCPAP/BiPAP) – Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, obejmujący aparat z maską twarzową lub nosową oraz sprężarkę, podlegają refundacji 90 % dla dorosłych (100% dla dzieci) raz na 5 lat do wysokości limitu ustalonego przez NFZ na kwotę 2100 PLN, co oznacza, że pacjent otrzymuje refundację w kwocie 1890zł.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP?

W celu uzyskania dofinansowania NFZ – udaj się do lekarza po zlecenie_wyroby_medyczne. 

Lekarz Chorób Płuc „Pulmonolog”, Chorób wewnętrzny, Laryngolog,  może wystawić zlecenie na zakup aparatów CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie. 

UWAGA! ZMIANY OD ROKU 2020
Od 2020 roku ulega zmianie proces wystawiania i realizacji wniosków na aparaty CPAP.
Zamiast papierowej wersji zlecenia, którą należało potwierdzić w oddziale NFZ, wprowadzone zostały zlecenia elektroniczne, internetowo weryfikowane i zatwierdzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zlecenia elektroniczne wystawiane są przez lekarzy (chorób płuc, chorób wewnętrznych, laryngologów) oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale).
Z wydrukiem zlecenia od lekarza i jego podpisem możemy udać się po zakup sprzętu do punktu lub zakupić sprzęt przez Internet.
Zlecenia elektroniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.

E- zlecenie NFZ na CPAP

Wystawienie zlecenia elektronicznego na nowych zasadach,  e- zlecenia na CPAP, wygląda następująco: lekarz wystawia zlecenie w systemie, następnie jest ono od razu weryfikowane i zatwierdzane przez system NFZ ( pacjent, chcący zakupić sprzęt medyczny z refundacją, musi mieć ze sobą tylko Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia i swój nr PESEL ).

Firma Respicare posiada Umowę Nr 07-06-00480-15-02 (07R-1-01014-12-01-2021) o Udzielnie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (obejmuje cały kraj, nie zależnie od oddziału NFZ).

Można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z MOPS-u – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub PCPR-u – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON-u – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, oprócz dokumentów potwierdzających Państwa uprawnienia, należy przedstawić fakturę pro-forma na aparat oraz kopię zlecenia potwierdzonego w NFZ.
Po otrzymaniu zgody PFRON/PCPR wystarczy dostarczyć kopię zgody i mogą Państwo odebrać aparat.
Rozliczenie z NFZ i PCPR/MPOS/PRFON pozostaje dla nas 🙂