Refundacja NFZ CPAP

logo_nfz

                Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Aparaty CPAP (AutoCPAP/BiPAP) – Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, obejmujący aparat z maską twarzową lub nosową oraz sprężarkę, podlegają refundacji 90 % dla dorosłych (100% dla dzieci) raz na 5 lat do wysokości limitu ustalonego przez NFZ na kwotę 2100 PLN, co oznacza, że pacjent otrzymuje refundację w kwocie 1890zł.

W celu uzyskania dofinansowania NFZ – udaj się do lekarza po zlecenie_wyroby_medyczne. 

Lekarz Chorób Płuc “Pulmonolog”, Chorób wewnętrzny, Laryngolog,  może wystawić zlecenie na zakup aparatów CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie. 

UWAGA! ZMIANY OD ROKU 2020
Od 2020 roku ulega zmianie proces wystawiania i realizacji wniosków na aparaty CPAP.
Zamiast papierowej wersji zlecenia, którą należało potwierdzić w oddziale NFZ, wprowadzone zostały zlecenia elektroniczne, internetowo weryfikowane i zatwierdzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zlecenia elektroniczne wystawiane są przez lekarzy (chorób płuc, chorób wewnętrznych, laryngologów) oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale).
Z wydrukiem zlecenia od lekarza i jego podpisem możemy udać się po zakup sprzętu do punktu lub zakupić sprzęt przez Internet.
Zlecenia elektroniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.
Nadal można realizować zlecenia wystawione przed 2020 rokiem w wersji papierowej, jednak realizacja takiego wniosku musi odbyć się nie później niż 31.12.2020 r.

Posiadamy Umowę Nr 07-06-00480-15-02 (07R-1-01014-12-01-2020) o Udzielnie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (obejmuje cały kraj, nie zależnie od oddziału NFZ).

Można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z MOPS-u – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub PCPR-u – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, oprócz dokumentów potwierdzających Państwa uprawnienia, należy przedstawić fakturę pro-forma na aparat oraz kopię zlecenia potwierdzonego w NFZ.
Po otrzymaniu zgody PFRON/PCPR wystarczy dostarczyć kopię zgody i mogą Państwo odebrać aparat.
Rozliczenie z NFZ i PCPR/MPOS/PRFON pozostaje w naszej gestii.