Bezdech – diagnostyka, wniosek NFZ, leczenie

Obawiasz się że cierpisz na bezdech nocny? Nie wysypiasz się? Twoi bliscy uskarżają się o twoje chrapanie? Budzisz się, przyduszasz w nocy?

Sprawdźmy to!

Oferta Specjalna – Pakiet diagnostyczno – leczniczy bezdechu nocnego:

 • badanie polisomnograficzne Embletta MPR PG z opisem
 • konsultacja lekarza specjalisty
 • próba terapeutyczną z aparatem AutoCPAP i maską
 • wydanie wniosku na refundację NFZ na zakup sprzętu.

Koszt całego pakietu 500 zł. Pakiet Diagnostyczny z opisem bez konsultacji 300 zł

embMPR

W metodach diagnostycznych służących badaniu i ocenie zaburzeń oddychania w czasie snu „SBD”, używany jest indeks RDI lub AHI (Respiratory Distrurbance Index lub Apnea Hypopnea Index), określający średnie występowanie epizodów bezdechu „apnea” i spłyceń oddechów „hypopnea” w ciągu 1 godziny snu. O bezdechu „Apnea index” można mówić, jeśli zjawisko blokowania przez górne drogi oddechowe przepływu powietrza do płuc trwa dłużej niż 10 sekund i spadek saturacji wynosi co najmniej 4%. Przez „hypopnea” rozumie się ograniczenie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe o co najmniej 50% w stosunku do normalnej objętości oddechowej, trwające dłużej niż 10 sekund oraz wywołuje spadek saturacji co najmniej o 4%. Wartości RDI > 5 (10) pozwala na rozpoznanie ZOBS (zespół obturacyjnego bezdechu sennego), który dzieli się na lekki (RDI < 15), umiarkowany (RDI < 30) i ciężki (RDI > 30).
Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego opiera się na:

 • Skala senności (wywiad – ankieta) – pozwala na zakwalifikowanie pacjentów do grupy ryzyka.
 • Pulsoksymetria – zapis trendu saturacji podczas snu. Metoda mało obiektywna, nie pozwala na rozróżnienie rodzaju bezdechu (obturacyjnego lub centralnego).
 • Aparaty Klasa VI według AASM Embletta MPR – aparat jednokanałowy do rejestracji przepływu powietrza i chrapania, w celu wstępnej diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, przy wykorzystaniu kaniuli nosowej.
 • Badania przesiewowe (ambulatoryjne) aparaty klasy III według AASM– umożliwiające rejestrację i analizę: przepływu powietrza przez nos, chrapania, ruchów oddechowych klatki piersiowej, ruchów oddechowych brzucha, SpO2, częstotliwości pracy serca HR, położenia ciała i aktywności nóg. Badania te można wykonać zarówno w warunkach klinicznych i domowych, pod nieobecność personelu obsługującego aparat. Metoda ta jest tania i prosta. Np. aparat Embletta MPR PG, umożliwiają analizę bezdechu (OA, CA, MA), desaturacji SaO2 indeks, korelacji indeksu RDI z indeksem desaturacji, zmienności HR w czasie snu, analizę chrapania, zależności bezdechu od pozycji ciała oraz obliczenia indeksów AI, HI, RDI i BMI.
 • Badania polisomnograficzne PSG (klasy I czy II według AASM są dokładniejsze, ale kosztowne – Embla REMLOGIC umożliwiają rejestrację danych fizjologicznych pozwalających oceniać obecność, długość i jakość snu – fazy snu REM, NREM (I, II, III, IV fazy NREM) oraz MA mikro przebudzeń (poprzez rejestrację i analizę sygnałów EEG, EMG i EOG) i zachowanie się oddychania, utlenowania krwi oraz pracy serca.

Zalecenia przed wykonaniem badania bezdechu:

 1. Badanie może być jednoznacznie zinterpretowane, jeśli pacjent śpi przynajmniej 6 godzin w trakcie rejestracji. W celu wyeliminowania czynników wpływających na jakość i długość snu, najlepiej jest je wykonać w warunkach domowych.
 2. W czasie dnia przed badaniem nocnym unikaj odpoczynku i drzemki, tak abyś wieczorem był zmęczony i łatwo usnął.
 3. Zjedz kolację i dokonaj wieczornej toalety przed podłączeniem urządzenia. Staraj się nie pić zbyt dużo płynów, aby ograniczyć wstawanie do łazienki w nocy.
 4. Weź leki, które zażywasz codziennie wieczorem. Jeśli stosujesz leki nasenne lub uspokajające, zapytaj lekarza, czy i kiedy je przyjąć.
 5. Nie pij alkoholu w dniu badania.
 6. Rano po przebudzeniu delikatnie usuń pasy, elektrody i kaniule podłączone na czas rejestracji. Urządzenie zapakuj do oryginalnej torby pozostawionej przez osobę podłączającą badanie. Zwróć zapakowany rejestrator do Przychodni, by badanie mogło być odczytane i zinterpretowane.
 7. Umów się na wizytę w celu omówienia wyników i otrzymania dalszych zaleceń lekarza.