Diagnostyka bezdechu sennego

Zapisy do Pracowni Snu bez skierowania Centrum Medyczne RespiCare

Oferta Specjalna – Pakiet diagnostyczno – leczniczy bezdechu sennego: badanie polisomnograficzne Embletta MPR PG z opisem, konsultacją lekarza specjalisty, próbę terapeutyczną z aparatem AutoCPAP i maską oraz wydanie wniosku na refundację NFZ na zakup sprzętu. Koszt całego pakietu 500 zł. Pakiet Diagnostyczny z opisem bez konsultacji 300 zł

 

 

W metodach diagnostycznych służących badaniu i ocenie zaburzeń oddychania w czasie snu “SBD”, używany jest indeks RDI lub AHI (Respiratory Distrurbance Index lub Apnea Hypopnea Index), określający średnie występowanie epizodów bezdechu “apnea” i spłyceń oddechów “hypopnea” w ciągu 1 godziny snu. O bezdechu “Apnea index” można mówić, jeśli zjawisko blokowania przez górne drogi oddechowe przepływu powietrza do płuc trwa dłużej niż 10 sekund i spadek saturacji wynosi co najmniej 4%. Przez “hypopnea” rozumie się ograniczenie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe o co najmniej 50% w stosunku do normalnej objętości oddechowej, trwające dłużej niż 10 sekund oraz wywołuje spadek saturacji co najmniej o 4%. Wartości RDI > 5 (10) pozwala na rozpoznanie ZOBS (zespół obturacyjnego bezdechu sennego), który dzieli się na lekki (RDI < 15), umiarkowany (RDI < 30) i ciężki (RDI > 30).
Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego opiera się na:

  • Skala senności (wywiad – ankieta) – pozwala na zakwalifikowanie pacjentów do grupy ryzyka.
  • Pulsoksymetria – zapis trendu saturacji podczas snu. Metoda mało obiektywna, nie pozwala na rozróżnienie rodzaju bezdechu (obturacyjny lub centralny).
  • Aparaty Klasa VI według AASM Embletta MPR – aparat jednokanałowy do rejestracji przepływu powietrza i chrapania, w celu wstępnej diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, przy wykorzystaniu kaniuli nosowej.
  • Badania przesiewowe (ambulatoryjne) aparaty klasy III według AASM- umożliwiające rejestrację i analizę: przepływu powietrza przez nos, chrapania, ruchów oddechowych klatki piersiowej, ruchów oddechowych brzucha, SpO2, częstotliwości pracy serca HR, położenia ciała i aktywności nóg. Badania te można wykonać zarówno w warunkach klinicznych i domowych, pod nieobecność personelu obsługującego aparat. Metoda ta jest tania i prosta. Np. aparat Embletta MPR PG, umożliwiają analizę bezdechu (OA, CA, MA), desaturacji SaO2 indeks, korelacji indeksu RDI z indeksem desaturacji, zmienności HR w czasie snu, analizę chrapania, zależności bezdechu od pozycji ciała oraz obliczenia indeksów AI, HI, RDI i BMI.
  • Badania polisomnograficzne PSG (klasy I czy II według AASM są dokładniejsze, ale kosztowne – Embla REMLOGIC umożliwiają rejestrację danych fizjologicznych pozwalających oceniać obecność, długość i jakość snu – fazy snu REM, NREM (I, II, III, IV fazy NREM) oraz MA mikro przebudzeń (poprzez rejestrację i analizę sygnałów EEG, EMG i EOG) i zachowanie się oddychania, utlenowania krwi oraz pracy serca.

us_business_products_services.51293.1