Terapia wysokoprzepływowa tlenem High Flow

Wysokoprzepływowa terapia tlenem High Flow do wspomagania funkcji oddechowych został opracowany specjalnie jako rozwiązanie zapewniające nieinwazyjne wspomaganie oddychania nawilżany i podgrzewany powietrza z tlenem, przeznaczone dla pacjentów spontanicznie oddychających pediatrycznych i dorosłych w szpitalach, w domu oraz w opiece długoterminowej, w oddziałach pulmonologicznych, w każdym oddziale intensywnej opieki medycznej, w oddziałach ratunkowych. Dzięki Hi Flow zintegrowanym generatorem przepływu i systemem wzbogacania powietrza tlenem możliwe jest podawanie oddychającym samodzielnie pacjentom mieszanki powietrze/tlen przy pomocy jedynej w swoim rodzaju kaniuli donosowej.
Tlenoterapia wysokoprzepływowa wykorzystuje specjalną wysokoprzepływową kaniulę nosową podający ogrzane mieszaninę powietrza z tlenem od 20% do 100%, zwykle o przepływie w zakresie od 2 l/min do 80 l/min. Wysoka wartość przepływu zapewnia wyższe stałe stężenie tlenu podczas wdechu niż konwencjonalna terapia tlenowa i powoduje wytwarzanie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego. Systemy High Flow stosowane są również w celu wydalania CO2 podczas wydechu z przestrzeni martwej w drogach oddechowych. Tlenoterapia wysokoprzepływowa może być skuteczna w leczeniu pacjentów z łagodną i umiarkowaną hipoksemiczną niewydolnością oddechową. Wykazano, że wysokoprzepływowa terapia tlenem jest skuteczniejsza i ogólnie lepiej tolerowana niż wentylacja nieinwazyjna.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7