Terapia wysokoprzepływowa tlenem High Flow HFNC

Wysokoprzepływowa terapia tlenem – High Flow do wspomagania funkcji oddechowych została opracowana jako rozwiązanie zapewniające nieinwazyjne wspomaganie oddychania. Aparaty generują nawilżane i podgrzane powietrze z tlenem. Terapia przeznaczona jest dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych spontanicznie oddychających w szpitalach, w domu oraz w placówkach opieki długoterminowej, w oddziałach pulmonologicznych, w każdym oddziale intensywnej opieki medycznej oraz w oddziałach ratunkowych. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego generatora przepływu i systemowi wzbogacania powietrza tlenem możliwe jest podawanie samodzielnie oddychającym pacjentom mieszanki powietrza z tlenem przy pomocy jedynej w swoim rodzaju kaniuli donosowej (HFNC).
Tlenoterapia wysokoprzepływowa wykorzystuje specjalną wysokoprzepływową kaniulę nosową podającą ogrzaną mieszaninę powietrza z tlenem od 20% do 100% stężenia tlenu. Nasz High Flow cechuje się najwyższym przepływem w zakresie od 2 l/min do 80 l/min. Wysoka wartość przepływu zapewnia wyższe stałe stężenie tlenu podczas wdechu niż konwencjonalna terapia tlenowa i powoduje wytwarzanie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego. Systemy High Flow stosowane są również w celu wydalania CO2 podczas wydechu z przestrzeni martwej w drogach oddechowych. Tlenoterapia wysokoprzepływowa może być skuteczna w leczeniu pacjentów z łagodną i umiarkowaną hipoksemiczną niewydolnością oddechową. Badania kliniczne wykazały, że wysokoprzepływowa terapia tlenem jest skuteczniejsza i ogólnie lepiej tolerowana niż wentylacja nieinwazyjna. W ciągu pierwszych 24 godzin leczenia liczba interwencji pielęgnacyjnych w zakresie udrażniania dróg oddechowych w grupie High Flow była istotnie mniejsza niż w grupie NIV. Tolerowany czas stosowania urządzenia był istotnie dłuższy w grupie High Flow. Uszkodzenie skóry również było znacznie rzadsze w grupie High Flow niż NIV.