Zestawy Auto CPAP Promocje

Niższa cena z refundacją NFZ  na aparat i maskę – Wyższa cena bez refundacji 

Zlecenia NFZ  na receptę należy wygenerować w systemie EZWM w celu nadania unikalnego numeru identyfikacyjnego niezbędnego do przyznania refundacji NFZ. Zlecenia wystawiane są w systemie podobnie jak zlecenia np. na pielucho majtki, itp.

Aby zakupić  Aparat CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu  sennego z refundacją  NFZ, należy posiadać  zlecenie na  Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Zlecenie na aparat CPAP jest ważne rok czasu od daty wystawienia. Refundacja przysługuje raz na 5 lat w wysokości 1890 zł (90% z limitu 2100 zł; 100% dla dzieci).

Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego Kod U.02.01.00, Kod ICD10: G 47.3, Kryteria przyznania wyrobu medycznego: 88 – obturacyjny bezdech senny. Może je wystawić: Specjalista w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci, Specjalista fizjoterapeuta, Specjalista ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej, Geriatra, Lekarz rehabilitacji, Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista kardiolog, Specjalista laryngolog, Specjalista neurolog.

Aby zakupić  maskę do aparatu CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu  sennego z refundacją  NFZ. Refundacja przysługuje co 6 miesięcy w wysokości 180 zł (90% z limitu 200 zł; 100% dla dzieci), Kod ICD-10:  G47.3, Kod U.02.02 –  obturacyjny bezdech senny

Zlecenie  na zakup nowej maski  są elektroniczne wystawiane przez lekarzy ze specjalizacją: Lekarz chorób płuc lub chorób płuc u dzieci, Fizjoterapeuta, Geriatra, Chorób wewnętrznych, Pulmonolog, Specjalista ftyzjatrii i ftyzjatrii dziecięcej, Laryngolog, Neurolog, Kardiolog, Pediatra, Lekarz rehabilitacji, Lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej, Lekarz medycyny rodzinnej, Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu)