Maski CPAP

Przy leczeniu bezdechu sennego wykorzystywane są maski do aparatów CPAP, które służą do wspomagania oddechu w trakcie snu. Podłącza się je do aparatów CPAP, AutoCPAP, BiPAP i respiratory. Wybór konkretnego modelu jest równie istotny, co dobranie odpowiedniego modelu aparatu. Maska stanowi bowiem kluczowy element urządzenia. To dzięki niej powietrze dostaje się do dróg oddechowych. Musi być odpowiednio dopasowana, by nie przepuszczała powietrza, jednocześnie nie wywołując ucisku lub powodując otarć.
Dostępne są kilki rodzaje masek do aparatów CPAP, nosowe oraz ustno-nosowe. Stosowanie konkretnego typu zależy od wielu czynników. Wpływa na nią np. anatomia układu oddechowego osoby chorej, ponieważ krzywa przegroda nosowa, polipy lub inne utrudnienia w drożności nosa mogą zmniejszyć skuteczność jej działania.
Z uwagi na fakt, że maska jest elementem eksploatacyjnym realnie wpływającym na jakość terapii, wymagającym regularnej wymiany, NFZ od 01.01.2023 roku wprowadził dofinansowanie na maski. Dobrze znana nam dopłata w wysokości 1890 zł na zakup aparatu ( Kod P.102) pozostaje bez zmian, usunięto jednak zapis o tym, że powinien to być zestaw z maską CPAP. Maska pojawiła się za to w osobnej pozycji (Kod: P.102A) w limicie 200 zł i – Refundacja przysługuje co 6 miesięcy w wysokości 180 zł (90% z 200 zł). Zlecenie na zakup nowej maski czy też akcesoriów do niej może wystawić podobnie jak zlecenie na zakup samego aparatu są elektroniczne wystawiane przez lekarzy ze specjalizacją: Chorób wewnętrznych; Pulmonolog; Laryngolog; Neurolog, oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale). Przy zakupie należy podać Unikalny Numer Identyfikacyjny Zlecenia wraz z numerem PESEL.