Bezdech

Sen stanowi 1/3 naszego życia, jest niezbędnym okresem odpoczynku dla organizmów wszystkich ludzi i zwierząt. Eksperymentalne pozbawienie snu, prowadzi do zaburzeń funkcjonowania większości organów, zwłaszcza mózgu. Krótkotrwały brak snu nie pozostawia trwałych skutków zdrowotnych, jednakże deprywacja snu trwająca nieprzerwanie kilka dni – najczęściej kończy się śmiercią. Nie wszyscy ludzie śpią zdrowo. Od 10% do 30% ludzi skarży się na bezsenność, z drugiej zaś strony, około 10% dorosłych w średnim wieku cierpi z powodu nadmiernej senności dziennej. Obie dolegliwości łączą się ze zmniejszeniem zdolności regeneracyjnych organizmu i stopniowym pogarszaniem się zdrowia. Najbardziej niebezpieczne spośród zaburzeń snu są choroby dotyczące nieprawidłowego oddychania w nocy, zwane bezdechami. Bezdech – to zatrzymanie oddychania w czasie snu, trwające najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. W czasie bezdechu, dochodzi do szybkiego obniżenia się poziomu tlenu we krwi. Organizm chorego na bezdech, broni się przed uduszeniem poprzez wybudzenie ze snu, które przywraca oddychanie. Wspomniane wybudzenia ze snu często pozostają nieświadome, można je wykryć tylko za pomocą wysoko – specjalistycznej aparatury. Systematycznie pojawiające się niedotlenienie jest powodem głównych dolegliwości i powikłań chorób, zaś towarzyszące bezdechom wybudzenia ze snu, skutkują zmęczeniem i nadmierną sennością w czasie dnia. Ponad 400 tysięcy Polaków cierpi z powodu bezdechu śródsennego, który oprócz rozmaitych niekorzystnych skutków ubocznych, może być przyczyną wielu poważnych chorób, takich jak:

Wyświetlanie wszystkich wyników: 67